1. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA B2B

Splošni pogoji opredeljujejo uporabo spletne prodaje »Spletna prodaja KZ Metlika GASTRO« (v nadaljevanju spletna prodaja) in razmerje med kupci ter spletno prodajo. Upravljavec spletne prodaje je družba KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA z.o.o., Cesta XV. Brigade 2, 8330 Metlika. Pogoj za uporabo spletne prodaje je strinjanje s splošnimi pogoji. Spletno prodajo izvaja družba KZ Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika. Družba je vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Novem mestu pod številko 068/20002500.

Družba je zavezana za plačilo DDV (ID za DDV : SI36614882).

Pomoč in dodatne informacije so na voljo na številki 01/530-79-77 ali e-naslovu info@metlika-gastro.si

Osnovni pojmi:

Uporabnik: pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki uporablja spletno prodajo.

Kupec: pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki na spletni prodaji naroči (pošlje naročilo) izdelek iz nabora blaga spletne prodaje.

Upravitelj: KZ Metlika z.o.o.

2. UPORABA

Spletna prodaja je namenjena pravnim osebam in samostojnim podjetnikom. Kupec lahko odda naročilo kot prijavljen kupec.

3. PRIJAVA

V spletno prodajo se lahko prijavijo kupci KZ Metlika s sklenjeno pogodbo o Dolgoročnem poslovnem sodelovanju. V spletno prodajo se prijavijo s 5-mestno številko Pogodbe in geslom.

POSLOVNA ENOTA (Prevzemno mesto)

Kupcu se glede na lokacijo iz katere se oskrbuje, ob potrditvi naročila avtomatsko prikažeta naslov enote in kontakt. V kolikor ima kupec več odjemnih mest, katera se oskrbujejo iz različnih enot KZ Metlika, se mu ob prijavi in potrditvi svojega odjemnega mesta, glede na odjemno mesto avtomatsko prikaže poslovna enota, kjer prevzame naročeno blago, oz. iz katere se mu izvrši dostava.

IZBIRA DOKUMENTA

Pri izboru dokumenta ima uporabnik na voljo dokument »račun-dobavnica«. 

RAČUN DOBAVNICA

Pri izbiri dokumenta »račun-dobavnica« se uporabniku upoštevajo vse bonitete in ugodnosti, ki mu pripadajo po Pogodbi in aneksih k Pogodbi. Prikazujejo se cene z upoštevanimi bonitetami.

V kolikor uporabnik pozabi uporabniško ime, lahko pokliče na tel. 01/530-79-77 ali piše upravitelju na elektronski naslov: info@metlika-gastro.si.

V kolikor uporabnik pozabi geslo, lahko s klikom na: »Ste pozabili geslo?« vpiše uporabniško ime. Na elektronski naslov zaveden v profilu se uporabniku pošlje povezava za spremembo gesla.

Kupec je sam odgovoren za naročila, ki so opravljena z njegovim uporabniškim imenom in geslom. v kolikor uporabnik sumi zlorabo njegovih podatkov, mora nemudoma obvestiti Klicni center. V kolikor upravitelj sumi, da je prišlo do zlorabe spletne prodaje, ima pravico zahtevati spremembo gesla kupca ali preklicati naročilo kupca.

4. ODDAJA NAROČILA kupca, ki ni kupec KZ Metlika

Direktno spletno naročilo kupca, ki še ni kupec KZ Metlika ni možno. Predhodno je potrebna sklenitev Pogodbe o dolgoročnem poslovnem sodelovanju. Za izvedbo le-tega pokliče na tel. 01/530-79-77 ali piše na e-naslov info@metlika-gastro.si, kjer prejme potrebne dodatne informacije.

Kupcu se ob podpisu pogodbe dodeli poslovna enota, kjer želi naročilo prevzeti, oz. iz katere se mu blago dostavi.

Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

5. NAROČANJE

Z vsakim poslanim naročilom se kupec strinja s splošnimi pogoji poslovanja. Za prijavljene spletne kupce veljajo tudi vse pogodbene obveznosti in pravice, ki jih ima kupec do podjetja KZ Metlika z.o.o. Spletno naročilo vedno pripravi poslovna enota, ki naročilo sprejme.

Kupec lahko spremlja tekoče naročilo v rubriki »Košarica« in ga poljubno spreminja vse do koraka »Potrditev naročila«. Naročilo je potrjeno, ko kupec na svoj e-naslov (ki je vpisan v profilu kupca) prejme potrditev naročila. Kupec ne more preklicati oddanega naročila v kolikor je le to že v pripravi. Stanje naročila, popravke naročila ali preklic naročila lahko kupec preveri in sporoči na Klicni center. Kupec kontaktira Klicni center na lokaciji, ki jo je dobil ob prijavi, oz. dobi ob potrditvi naročila. Upravitelj lahko zavrne pripravo naročila, če kupec ne izpolnjuje dolžnosti iz splošnih pogojev poslovanja ali Pogodbe o dolgoročnem poslovnem sodelovanju (neporavnane obveznosti), tudi ko je naročilo že oddal.

6. ASORTIMAN

Izbor izdelkov se v spletni prodaji dnevno spreminja. Izdelek je opremljen z informacijami, ki so pridobljene iz deklaracije izdelka ali navodil dobavitelja, zato upravitelj ne more odgovarjati za morebitne napake v podatkih. Slike so simbolne in lahko prihaja do razlik med sliko in dejanskim izdelkom, vendar to ne vpliva na lastnost izdelka. Vsi izdelki, ki jih obiskovalec doda v nakupno košarico in nimajo dodatne opombe o razpoložljivosti, so v trenutku naročila na zalogi.

Kupec bo prevzel vse naročene izdelke, razen če v času oddaje in priprave naročila izdelka ni več na zalogi. V tem primeru bo kupec o tem obveščen po telefonu ali e-pošti. V primeru, da želi kupec naročiti blago, ki je v naboru prodajalca, vendar se ne nahaja na zalogi enote, iz katere je oskrbljen, dobi ob potrditvi naročila informacijo, kdaj lahko pričakuje dostavo ali prevzem dodatno naročenega blaga.

7. CENE

Cene v spletni prodaji so veleprodajne brez DDV, tako redne kot akcijske. Popusti in ugodnosti se obračunajo sproti pri vsakem vpisanem artiklu ter v kolikor na koncu naročila potrdi lasten prevzem, obračuna tudi boniteto za lasten prevzem. Bonitete so odvisne od tega ali se je kupec prijavil v spletno trgovino in oddaja naročilo kot prijavljen kupec, v kolikor ne bonitete niso vidne. Vidni so tudi na končnem dokumentu račun-dobavnica. Na spletni prodaji veljajo spletne cene. Spletna cena je lahko drugačna od cene v fizični trgovini. Spletne cene ne veljajo za fizično trgovino. Kupec plača vrednost naročila po cenah, ki so veljale v času oddaje naročila. To ne velja, če kupec ne prevzame naročila v dogovorjenem času.

V spletni trgovini velja spletni popust na nakup, če je tako določeno. Veljavnost je časovno omejena. V primeru, da hkrati velja dnevni popust na nakup za vse kanale prodaje (fizična trgovina, klicni center, trgovski potnik in spletna prodaja) in spletni popust, se v spletni trgovini upošteva spletni popust. Dnevni popust na nakup in spletni popust se ne seštevata. Pogoji koriščenja popustov se med akcijami razlikujejo in so na vpogled na spletni strani za vsako akcijo posebej. Samo na spletni trgovini veljajo cene v spletni akciji. V fizični trgovini spletne cene ne veljajo.

Izdelek ima lahko nastavljeno NETO ceno. To pomeni, da na objavljeno ceno morebitne pogodbene bonitete kupca (pogodbeni rabat, superrabat) ne veljajo.

Ponudba mesečnega akcijskega kataloga ter tedenskih akcij velja tudi za spletno trgovino. Veljajo enaki pogoji (cena, dostavni roki), kot za nakupe v fizični poslovalnici, razen če je izjemoma označeno drugače. Obvestilo o spremenjenih pogojih, ki bi vplivali na pogoje nakupa preko spletne prodaje, je zapisano poleg izdelka ali izdelkov. 

8. PREVZEM in DOSTAVA NAROČENEGA BLAGA

Po oddaji naročila s strani kupca, le-ta prejme obvestilo s strani pripadajoče poslovne enote o uspešnem prejemu njegovega naročila. Ko je kupčevo naročilo pripravljeno za prevzem, v kolikor bo sam prevzel, je o tem obveščen po elektronski pošti.

Prevzem naročenega blaga je mogoč samo v poslovnem centru, ki je skrbnik kupca, oz. v kolikor je dogovorjeno drugače.

Čas dostave blaga oz. lasten prevzem blaga za prevzem v posamezni poslovni enoti je odvisen od časa oddaje naročila in je prikazan v spodnji tabeli:

ENOTAČAS ODDDAJE NAROČILADOSTAVALASTEN PREVZEMHLAJENO, ZAMRZNJENO BLAGO
PC LJUBLJANA    
Ljubljana- strogi centerNaročila do 16.00Naslednji delovni dan do 9.30Naročila do 13h: prevzem isti dan 
Vrhnika, Kočevje, Trbovlje, HrastnikNaročila do 16.00Naslednji delovni danNaročila do 13h: prevzem isti dan 
Ljubljana okolicaNaročila do 10.00Isti danNaročila do 13h: prevzem isti dan 
PC Log METLIKA

Naročila do 9.00

Naročila po 9.00

Dostava isti dan

Dostava drugi dan

Naročila do 13h: prevzem isti dan 
PC IZOLANaročila do 10.00Dostava isti danNaročila do 13h: prevzem isti dan 
PC Nova GoricaNaročila do 10.00Dostava isti danNaročila do 13h: prevzem isti dan 
PC Maribor  Naročila do 13h: prevzem isti dan 
Maribor-mestoNaročilo do 11.00Dostava isti danNaročila do 13h: prevzem isti dan 
Maribor - okolicaNaročilo danesDostava jutriNaročila do 13h: prevzem isti dan 
PC RadovljicaNaročilo do 10.00Dostava isti danNaročila do 13h: prevzem isti dan 
PC Murska SobotaNaročilo danesDostava jutriNaročila do 13h: prevzem isti dan 
PC Novo mestoNaročilo do 10.00Dostava isti danNaročila do 13h: prevzem isti dan 

Naročilo oddano ob sobotah, nedeljah in praznikih se obravnava naslednji delovni dan.

Za naročila oddana po 16.00 uri ne zagotavljamo dostave naslednji delovni dan.

Zaradi narave poslovanja je zelo pomembno, da se vsi držimo dogovorjenih rokov. Zato prosimo, da svoje naročilo prevzamete še isti delovni dan, ko ste prejeli obvestilo o pripravi blaga in sicer na predhodno izbrani lokaciji in na način, ki ste ga določili ob oddaji naročila.

KZ Metlika z.o.o. si pridržuje pravico, da se čas priprave in dostave v izjemnih primerih podaljša izven zgoraj navedenih terminov, vendar ne za več kot 24 ur, pri tem pa bo kupec na ustrezen način obveščen o takšnem podaljšanju.

Kupec je dolžan naročeno blago prevzeti še isti delovni dan, ko je prejel obvestilo o pripravi blaga in sicer na predhodno izbrani lokaciji ter ga plačati na način, ki je določen ob oddaji naročila. Ob prevzemu prejme kupec tudi končni dokument.

Do prevzema naročila z izdelki upravitelj ravna po Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili ter HACCP-u.

V kolikor kupec pripravljenega blaga ne prevzame v dogovorjenem roku, se njegovo naročilo prekliče in se kupcu zaračunajo stroški komisioniranja. (1%od vrednosti blaga)

9. DOSTAVA NAROČENEGA BLAGA

Kupec, ki se je prijavil v spletno prodajo in ima na podlagi Pogodbe dogovorjeno dostavo, ima ob postopku zaključevanja nakupa dve možnosti glede prevzema naročenega blaga v spletni prodaji:

- Naročeno blago lahko prevzame sam v izbrani poslovni enoti, ki jo je določil ob prijavi.

- Za dostavo veljajo pogoji, ki jih ima kupec zapisane v pogodbi s KZ Metlika z.o.o. in v teh splošnih pogojih, razen če ni z določeno marketinško aktivnostjo definirano drugače.

Minimalna vrednost naročenega blaga ki se dostavi je 100 EUR brez DDV, V kolikor je naročilo manjše od 85 EUR, zaračunamo strošek prevoza 100 EUR razen, v kolikor je z določeno marketinško aktivnostjo definirano drugače.

10. PLAČILO NAROČENEGA BLAGA

Prijavljeni kupec ob prevzemu blaga z gotovino plača naročene izdelke. V kolikor je pogodbeno dogovorjeno in v kolikor prijavljeni kupec izpolnjuje ostale splošne pogoje je plačilo možno tudi na odlog.

11. GARANCIJA IN REKLAMACIJE

Napake in pomanjkljivosti v vezi s prevzetim naročilom se rešujejo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Kupec lahko prijavi reklamacijo ob prevzemu naročila. Če je prevzem pri dostavi, reklamacijo sporoči vozniku. Kasnejše reklamacije kupec sporoči v Klicni center oz na reklamacijski oddelek na lokaciji, kamor je bilo naročilo poslano v skladu s Pogodbo o dolgoročnem poslovnem sodelovanju.

12. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

KZ Metlika z.o.o. se zavezuje, da bo z osebnimi podatki kupca ravnal v skladu z veljavnimi predpisi s področja varovanja osebnih podatkov.

Ob prijavi v spletno Prodajo se zbirajo podatki:

  • število oddanih naročil kupca,
  • vsebina naročila kupca,
  • čas oddanega naročila kupca.

Vsak uporabnik dovoli uporabo podatkov (vpisanih podatkov v vnosna polja spletne trgovine, podatkov pridobljenih s pogodbo) za potrebe izpolnitve naročila in ostalo z naročilom povezano komunikacijo.

Upravitelj bo osebne podatke hranil toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali. Upravitelj bo osebne podatke po izpolnitvi namena obdelave uničil.

KZ Metlika.o.o. bo podatke uporabljal in obdeloval izključno z namenom izboljševanja in uvajanja novih storitev v »spletno prodajo KZ Metlika«:

  • nadgradnja iz izboljšanje spletne strani,
  • preučevanje poteka brskanja v spletni prodaji,
  • razvrščanje in analize,
  • e-obveščanje (samo v primeru, če kupec to izrecno dovoli).

Kupec se strinja, da KZ Metlika.o.o. zbira, uporablja in obdeluje osebne podatke na uporabniškem računu kupca.

PIŠKOTKI

Spletna trgovina lahko v brskalnik uporabnikovega oz. kupčevega računalnika odloži tako imenovani »piškotek«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki dajejo upravitelju podatke o tem, kolikokrat uporabnik oz. kupec obišče upraviteljevo spletno stran in kaj ga zanima v teh obiskih. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika. Uporabnik ali kupec ima vedno možnost, da piškotke sprejme ali zavrne. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko uporabnik oz. kupec v nastavitvah spremeni tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejme opozorilo, preden se piškotek shrani.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo

Nujni piškotki

Nujni so tisti piškotki, ki so potrebni za delovanje spletne strani in te bomo na vašo napravo vedno nameščali, saj brez njih naša spletna stran ne deluje pravilno. Med nujno potrebne piškotke uvrščamo piškotke, ki vam omogočajo dostop do spletne strani, delovanje posameznih funkcionalnosti spletne strani in hkrati ne zbirajo analitičnih ali drugih podatkov o vašem obisku.

 

Ime piškotkaČas potekaNamenUpravljavec
__cookiePolicy10 letS pomočjo tega piškotka si zapomnimo vašo izbiro glede nameščanja piškotkov. Podatki zbrani s pomočjo piškotka se ne delijo s tretjimi osebami.KZ Metlika z.o.o.
PHPSESSID T.i. "sejni piškotek", ki se namesti ob vpisu v aplikacijo.do konca seja

Drugih piškotov trenutno ne uporabljamo.

PRIJAVA NA E-OBVESTILA

V kolikor se uporabnik na spletni prodaji z vpisom naslova e-pošte prijavi na prejemanje e-obvestil ali ob registraciji označi, da želi prejemati e-obvestila, bo upravitelj uporabnikov e-naslov uvrstili na seznam prejemnikov e-obveščanja. Podatke o vaši elektronski pošti se bodo shranjevali, dokler se uporabnik od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavi. Od prejemanja e-obvestil se lahko odjavi kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu prejemnik pošte klikne na označeno povezavo. Odjava se upošteva takoj ko je to mogoče oziroma ne več kot 15 dni od odjave.

13. POMOČ IN INFORMACIJE

V primeru potreb po dodatnih informacijah ali pomoči je kupcu na voljo Klicni center posamezne PC (nevedno spodaj) ali elektronski naslov:

 

Poslovna enotaNaslovTel. št.FaxElektronska pošta
PC SAVLJESavlje 89, 1000 Ljubljana01 530 792301 530 7945prodaja-lj@kz-metlika.si
PC IZOLAIndustrijska cesta 10, 6310 Izola05 662 531205 662 5316prodaja.izola@kz-metlika.si
PC ZVEZDA Murska SobotaMarkišavska ulica 10, 9102 MS02 530 857902 530 8578prodaja-ms@kz-metlika.si
PC NOVA GORICAVodovodna pot 5A, 5000 NG05 330 301405 330 3010prodaja-ng@kz-metlika.si
PC RADOVLJICALjubljanska c. 11, 4240 Radovljica04 530 052004 530 0930prodaja-ra@kz-metlika.si
PC MARIBORUl. Kragujevških žrtev 12, 2000 MB02 460 590402 460 5910prodaja-mb@kz-metlika.si
PC NOVO MESTODrgančevje 12, 8000 Novo mesto07 393 209007 393 2095prodaja-nm@kz-metlika.si
PC LOGMestni log 15, 8330 Metlika07 363 711207 363 7116prodaja-log@kz-metlika.si

 

Splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo, zato je priporočljivo, da jih kupec prebere pred vsakim nakupom.

14. PRITOŽBE IN SPORI

Upravitelj je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Upravitelj si bo prizadeval, da bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil kupca.

Prav tako si bo prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje pristojno sodišče v Novem mestu.

15. OPOZORILA

Mladoletnim osebam je prodaja alkoholnih pijač prepovedana. Zato mora biti kupec polnoleten v času oddaje naročila. V nasprotnem primeru ponudnik takoj odstopi od pogodbe.

Ministrstvo za zdravje opozarja; prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

 

Metlika, 24.9.2019

KZ METLIKA z.o.o.

Direktorica

Tatjana Malešič